Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Kamis, 08 Juli 2010

Silsilah Kanjeng Panembahan Atas Angin


Syaikh Maulana Abu Salam Jumad Al Akbar
bergelar Kanjeng Panembahan Atas Angin
bin
Syaikh Maulana Makhdum Al Akbar
bin
Syaikh Maulana Ahmad Jumad Al Akbar
bin
Syaikh Maulana Abdallah Al Akbar
bin
Syaikh Maulana Tajaddin Al Akbar
bin
Syaikh Maulana Sinanaddin Al Akbar
bin
Syaikh Maulana Hasanaddin Al Akbar
bin
Syaikh Maulana Hasan Al Akbar
bin
Syaikh Maulana Samaim Al Akbar
bin
Syaikh Maulana Najmuddin Zain Al Akbar
bin
Syaikh Maulana Tajuddin Zain Al Akbar
bin
Sayyid Maulana Zaid Zainal Al Akbar Al Madani
bin
Sayyid Maulana Umar Zainal Husain
bin
Sayyid Maulana Zainal Hakim
bin
Sayyid Maulana Walid Zainal Alim Al-Makki
bin
Sayyid Maulana Walid Zainal Alim
bin
Sayyidina Al Imam Ali Zainal Abidin Al-Madani Radhiyallahu 'Anhu
bin
Sayyidina Al Imam Husain Radhiyallahu 'Anhu
bin
Sayyidina Al Imam Ali Murtadho Karamallahu Wajhah
bin
Abi Thalib Radhiyallahu 'Anhu
bin
Abdillah
Bani Adam Nabiyullah Khalifatullah fil Ardh Allaihis Salam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar