Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Jumat, 09 Juli 2010

Sultan HB-X
1 komentar:

  1. sengko" (pangeran lor lan pangerabn wetan) se bada e karang sabu congkop songeenep iya areya tan tonah babadan songjkol sada' dar ario baja' wetan ing niat ingsun parawi jumeneg guteh pangeran se badah eh madhure tantonah nyekep babacan dari sillsilah ratoh jenggalah amangkurat I eh tanah Jawi sopaja kasoceen raga reya ta' mateh agantong dalam aradda',...dari iama supriyadi nip:132002990,..karangsabu songennep madura, Pangeran lor lan pangeran wetan sokmana bindara saod, trah jangos dulmo"

    BalasHapus