Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Kamis, 08 Juli 2010

Silsilah Kanjeng Sunan Kali Jogo

Raden Mas Sahid Abdurrahman
bergelar Kanjeng Sunan Kali Jogo Syaikh Malaya
bin
Kanjeng Raden Mas Sahur Abdurrahman
Tumenggung Wilotikto ing Tuban
bin
Syaikh Maulana Ali Abdurrahman
Adipati Tuban Aryo Tejo Kusumo
bin
Maulana Syarif Abdurrahman
Raden Aryo Nembi
bin
Maulana Umar Abdurrahman
Raden Lembu Suro
Adipati Suroboyo
bin
Maulana Hasan Abdurrahman
Raden Tejo Laku
Adipati ing Majapahit
bin
Syaikh Maulana Abdurrahman
Adipati Tuban Raden Aryo Tejo
bin
Syaikh Maulana Ahmad Al Khurames
bin
Maulana Abdallah
bin
Maulana Abbas
bin
Maulana Abdallah
bin
Maulana Ahmad Abdallah
bin
Maulana Jamal Abdallah
bin
Maulana Hasanuddin Abdallah
bin
Maulana Arifin Abdallah
bin
Maulana Ma’ruf Abdallah
bin
Maulana Abdallah
bin
Abdul Mubarak
bin
Abdul Kharmis
bin
Abdallah
bin
Abdul Muzakir
bin
Abdul Wakhis
bin
Abdallah Azhar
bin
Sayyidina Abbas Radhiyallahu 'Anhu
bin
Abdul Mutthalib Radhiyallahu 'Anhu
bin
Abdillah
Bani Adam Nabiyullah Khalifatulah fil Ardh Allaihis Salam..

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar