Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Senin, 22 Maret 2010

Eyang KRT. Hasan Midaryo Kalasan
Bismillaahir rahmaanir rahiim..

Allaahummaj'al wa aushil mitsla tsawaabi maa qaraktuhu ilaa ruuhi..
Walidina wa Mursyidina wa Jadalina wa kutubina wa Nasabina =
Raden Mas Bagus Ahmad Saniyo, au ahlul asma =
Kanjeng Raden Tumenggung Hasan Midaryo Kalasan,
sedha ing Kalasan lajeng sumare ing Sasanalaya Klero
[mijil 1921-sedha, 2004 M]
Bin
Kanjeng Kyai Karto Sentono,
sumere ing Sasanalaya Klero
[sedha antawis warsa 1945 M]
Bin
Kanjeng Kyai Prawiro Sentono,
sumere ing Sasanalaya Klero
[sedha antawis warsa 1907 M]
Bin
Kanjeng Kyai Wirono Redjo,
sumare ing Sasanalaya Klero
[sedha ing warsa 1885 M]
Bin
Kanjeng Kyai Ageng Djoyo Wirono,
sumare ing Sasanalaya Klero
[sedha ing warsa 1840 M]
Bin
Kanjeng Kyai Ageng Bongso Wirono,
sumare ing Sasanalaya Klero
[sedha ing warsa 1805 M]
Bin
Kanjeng Kyai Ageng Suto Wirono
sumare ing Sasanalaya Klero
[sedha ing warsa 1775 M]
Bin
Kanjeng Kyai Ageng Suto Menggolo,
sumare ing Sasanalaya Klero
[sedha ing warsa 1740 M]
Bin
Kanjeng Gusti Panembahan Rekso Pati,
sumare ing Sasanalaya Klero
[sedha ing warsa 1709 M]
Bin
Kanjeng Gusti Panembahan Wongso Pati,
sumare ing Sasanalaya Klero
[sedha ing warsa 1680 M]
Bin
Kanjeng Gusti Adipati Toh Pati,
sumare ing Sasanalaya Tulung
[sedha ing warsa 1645 M]
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Mas Karang Lo Raden Mas Prawiro Wongso,
sumare ing Sasanalaya Taji Prambanan
[sedha ing warsa 1600 M]
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Mas Tedjo Kusumo,
sumare ing Sasanalaya Jogorogo
[sedha ing warsa 1565 M]
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Mas Maulana Abdullah Harya Pamungkas Sabrang Lor,
sumare ing Sabrang Lor
[sedha ing warsa 1528 M]
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Mas Maulana Abdul Qadir Sabrang Lor,
sumare ing Sabrang Lor
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Mas Maulana Muhammad Yunus Senopati Arya Sarjawala Japara,
sumare ing Sasanalaya Japara
Bin
Kanjeng Syaikhuna Maulana Abdul Khaliqul Idrus Japara,
sumare ing Sasanalaya Japara
Bin
Abdillah
Bani Nabiyullah Adam Khalifatullah fil ardh Allaihis salam

Al Fatihah..

Allaahummaghfirlahu warhamhu wa 'aafihu wa'fu anhu wa akrimu nuzulaha wawassi' madkha laha wataqabbal hasanaa taha wakaffir sayyiaatiha birahmatika Yaa arhamarrahimiin..

Wa bi idznillah wa bijahin nabiyuna Muhammadar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasalam wa bi izzatul Kitabullah Al Qur'an Al Karim alaiha
bi alfa alfin fadhilatul haqq Al Fatihah..

2 komentar:

  1. Ass sangat berbahagialah kalau tali silaturahmi antar saudara bisa dihidupkan kembali, Kalau dari bapakku Manirjo (alm) keturunan dari eyang Purwosaptro cucu dari Nyi Ageng Serang, Matur nuwun

    BalasHapus
  2. Ass sangat berbahagialah kalau tali silaturahmi antar saudara bisa dihidupkan kembali, Kalau dari bapakku Manirjo (alm) keturunan dari eyang Purwosaptro cucu dari Nyi Ageng Serang, Matur nuwun

    BalasHapus