Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Senin, 22 Maret 2010

Eyang Putri RA. Siti Dariyah SomongariBismillaahir rahmaanir rahiim..

Allaahummaj'al wa aushil mitsla tsawaabi maa qaraktuhu ilaa ruuhi..
Walidina wa Ummina wa Jadalina wa kutubina wa Nasabina =
Raden Ajeng Siti Dariyah, au ahlul asma =
Kanjeng Nyai Tumenggung Hasan Midaryo Kalasan,
[mijil ing Somongari, sedha ing Kalasan lajeng sumare ing Sasanalaya Klero]
Binti
Kanjeng Kyai Imam Sumo Marto
[mijil ing Somongari, sedha ing Sasanalaya Pring Sewu Lampung]
Bin
Kanjeng Kyai Imam Sumo Citro
[Sumare ing Sasanalaya Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Demang Sastro Wongso
[Sumare ing Sasanalaya Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Demang Ngaran Wongso Negoro
[Sumare ing Pralayan Kademangan Ngaran, Sasanalaya Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Imam Ahmad Darso ing Tanjung Anom
[Sumare ing Pralayan Padukuhan Tanjung Anom, Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Imam Purbo Kusumo ing Jolo Sutro
[Sumare ing Pralayan Padhepokan Jolo Sutro, Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Ageng Somongari Kedhana Kedhini = Raden Mas Kusumo As'ngari
[Mijil ing Krathon Ngayogyakarto Hadiningrat, sumare ing Sasanalaya Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Imam Ahmad As'ngari Mentosoro ing Tanjung Anom
[Sumare ing Pralayan Tanjung Anom]
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Mas Abdullah As'ngari Nila Sraba ing Bagelen
[Sumare ing Pralayan Nila Sraba Bagelen]
Bin
Kanjeng Sunan Geseng Maulana Abdurrahman As'ngari ing Jolo Sutro,
[Mijil ing Bagelen, sumare ing Sasanalaya Piyungan Bantul, Ngayogyakarto Hadiningrat]
Bin
Kanjeng Panembahan Maulana Husein As'ngari ing Wono Joyo
[Sedha ing Wono Joyo warsa 1521 M]
Bin
Kanjeng Panembahan Maulana Wahdi As'ngari ing Pajang
[Sumare ing Pralayan Pajang]
Bin
Kanjeng Panembahan Maulana Hasan As'ngari ing Demak
[Sumare ing Pralayan masjid Agung Demak Bintoro]
Bin
Kanjeng Panembahan Maulana Ahmad As'ngari ing Kadilangu Demak
[Sumare ing Sasanalaya Kadilangu Demak]
Bin
Abdillah
Bani Nabiyullah Adam Khalifatullah fil ardh Allaihis Salam
wa ummul bashar Siti Hawa Allaiha salam

Al Fatihah..

Allaahummaghfirlaha warhamha wa 'aafiha wa'fu anha wa akrimu nuzulaha wawassi' madkha laha wataqabbal hasanaa taha wakaffir sayyiaatiha birahmatika
Yaa Allahu yaa Arhamarrahimiin..

Wa bi idznillah wa bijahin nabiyuna Muhammadar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasalam wa bi izzatul Kitabullah Al Qur'an Al Karim alaiha
bi alfa alfin fadhilatul haqq Al Fatihah..

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar