Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Minggu, 01 Agustus 2010

Foto Para Eyang

1 komentar:

  1. Assalaamu 'alaikum.
    Yth. Admin. Perkenalkan, nama saya Eko Marwanto bin Sardiwan (Diwud) - Purwokerto bin Kastadja - Sela Kambang Purbalingga bin Sarwan - Purbalingga dan Sumsumat bin ....

    Oleh karena belum lengkapnya silsilah nasab di atas, maka mohon untuk diberikan pencerahan silsilah nasab yg kosong untuk bersambungnya ke Nabi.

    BalasHapus