Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Senin, 02 Agustus 2010

Wasiat Agung Eyang Putri RA. Siti Dariyah Ing Kalasan


Jolali Sholat..
Jolali netebi wajib marang Sing Moho Kuwasa, Gusti Allah..

Simbah gadhang-gadhang..
Anak keturunanku kabeh dadhi Mukmin Sejati
Selamet lahir bathin dunyo akherat sak kabehe..

Yen podho kangen karo Simbah
Podho Sholat tho..
Ya Putu-putuku kabeh..


Jolali Sholat..
Jolali netebi wajib marang Sing Moho Kuwasa, Gusti Allah..

Simbah gadhang-gadhang..
Anak keturunanku kabeh dadhi Mukmin Sejati
Selamet lahir bathin dunyo akherat sak kabehe..

Yen podho kangen karo Simbah
Podho Sholat tho..
Ya Putu-putuku kabeh..

Sholat kuwi wasiyate Kanjeng Rasulullah
Agemane para Simbah Buyut
Pusakane poro Waline Gusti Allah
Pepadhang urip samengko ning ngalam kubur..

Mulane, jolali Sholat yaa Putu-putuku kabeh..
Simbah gur bisa mbantu ngirim donga saben dinane
Kabeh leluhur Simbah sebut jenenge
Kabeh anak putu Simbah sebut jenenge

Iki wasiyate Simbah
Jolali Sholat..
Ya Putu-putuku..

[Wasiat Eyang Putri RA. Siti Dariyah saat di pembaringannya di Ndalem Kalasan]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar