Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Kamis, 05 Agustus 2010

Padepokan Trah Satria Mataram


Padepokan Trah satria Mataram berdiri sekitar pada tahun 1980an, awal mulanya Satria Mataram merupakan sebuah perguruan kanuragan yang bernama Tunda Sabda, pendiri dari Tunda Sabda itu sendiri yaitu Raden Mas Mangun Pragolo. Perguruan Tunda Sabda ini berdiri sebelum hari kemerdekaan RI atau sebelum tahun 1945.

Alamat Padepokan Trah Satria Mataram :

Gedong Kiwo Mantri Jeron I/1035 Jogjakarta
Telp : 085220418642


3 komentar:

 1. salam sejahtera lur kulo bade nyuwun buku sm mergi kulo riyen sampun tumut ten ngene pak pardi.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
 2. Menawi bade nderek sinau wonten ing mriki kepareng mboten nggih ? matue suwun

  BalasHapus