Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Minggu, 15 Agustus 2010

Trah Mataram Dalam Babad Pamijahan


Babad Pamijahan : Trah Mataram, Sumedang, Sukapura, Tasik Malaya

Syaikh Abdul Muhyi Pamijahan = Perimbon Kuno Zainal Mustafa Bin Muhmmad Jabidi, 5 Juli 1977/18 Rajab 1397.

Panembahan Shaykh Abdul Muhyi Karang min Jawi Masyriq min sulbi Pangeran Giri Laya Bin Susuhunan Giri Kadaton. Ummuha Siti Binti Kiai Haji Demang Malaya. Raden Wiracandra wa karobatiha Siti Mas Malaya Bin Raden Giri Laya bi mukiman alla Semarang wa lau wafat illa bahrul Karimun wa Mandalika wa nisbatuhu asma Pangeran Seda Laotan. Siti Mas Malaya bi nikahin ala Kyai Gedeng Mataram, min walimatiim maulud Kyai Tumenggung Singarani bi mukim illa Mataram.

Raden Wiracandra Bin Giri Laya walamatan ala Siti Haris Baya Al Maduri. After half a year, his wife died. He was desolate. In order to reduce his depression he sailed to Lampung.

When he came to Lampung, he taught the science of invulnerability to the royal family, including Patih Haji Panji Lalana Mas Wisesa.

From Lampung, Raden Wiracandra travelled to Pathani to teach the same knowledge. From Pathani, he travelled to Pariaman.

From there, he moved to Minangkabau and then back to Palembang. He stayed for a long time in Palembang. Kiai Gedeng Mataram received the news that Raden Wiracandra was staying in Palembang. Then Kiai Gedeng Mataram requested an elephant of Pangeran Sumedang.

Pangeran Sumedang commanded one of his men to go and meet Raden Wiracandra in Palembang. Pangeran Sumedang delegated Pangeran Singamanggala to invite Raden Wiracandra back to Mataram. Raden Singamanggala went to Palembang with an elephant. After a time Raden Wiracandra went with him back to Sumedang.

In Sumedang, Raden Wiracandra met his relative from Madura. Pangeran Sumedang had been ordered by Kiai Gedeng Mataram to defeat the Madurese. Kiai Gedeng Mataram gave him booty slaves from the battle. They then settled in Sumedang.

After this, it is told that Susunan Ranggalawe Malangkabo clashed with people from Nagara Gung. Therefore, Susunan Ranggalawe faced the enemy in Timbanganten and asked Wiracandra to help him attack Nagara Gung. Thereupon Wiracandra attacked the Nagara Gung and defeated them. Raden Wiracandra was then rewarded with a daughter of Susunan Ranggalawe from Lebak Wangi. Wiracandra married her and settled in Timbanganten.

After a long time, the news came to Kiai Ngabehi Jagasatru in Nagara that Raden Wiracandra was living in Timbanganten. Kiai Ngabehi Jagasatru ordered him go into battle against the people of Lampung. Raden Wiracandra went to Lampung in order to fight them. After he came into the field, the fighting between the Lampungese and Cidamarese ceased, because both factions were the pupils of Raden Wiracandra.

Instead of fighting, Raden Wiracandra ordered Haji Panji Lalana Mas Wisesa of Lampung to release his captives. Some of them had been taken as wives by the Lampung aristocrat. Other captives were returned to Raden Wiracandra. Only seven families were left in Lampung. Most of the captives went back to Kiai Ngabehi Jagasatru and settled in Citamiang. Except for one beautiful woman, Raden Tangan Kandi - she was most attractive.

Better than that, Kiai Ngabehi Jagasatru gave two women to Raden Wiracandra. The second woman was the daughter of Ngabehi Jagasatru himself. After that, Kiai Ngabehi Jagasatru of Mataram initiated Raden Wiracandra as Santana Agung Kiai Pamekel Tempuh. Kiai Pamekel Tempuh then settled in Mataram.

After long time, it is told that Kiai Rangga Gede in Karang invited Kiai Santana Agung Pamekel Tempuh to come to Karang. However, at that time he declined to go to Karang but he said, “Well, then, some other time I will come to Karang.” After that, the son of Kiai Santana Agung from his wife from Lebakwangi, who was the son of Sunan Ranggalawe Malangkabo, who was called Wirasantana, married Ayu Pathani, the son of Kiai Rangga Gede.

There was a son from the marriage of Kiai Santana Agung and Raden Tangan Kandi. His name was Entol Sambirana. Ayu Pathani married Kiai Rangga Gede. The brother of Ayu Pathani was called Entol Wirasantana. Ayu Pathani had one son and one daughter. The daughter married Wirayuda and had two daughters called Nyi Tasik and Nyi Wulan.

Nyi Tasik married Ki Wirung, the son of Pangganan and he had two daughters and one son: Nyi Sutadinata, Ki Duriat, and Ki Mas Tuwan. Nyi Wulan had two daughters: Nyi Wanakerti and Nyi Kertasantika.

The child of Kiai Agung Pamekel Tempuh from Raden Tangan Kandi, called Entol Sambirana, married the daughter of Kiai Ngabehi Jagasatru.

Entol Sambirana had three daughters and one son; these were Nyi Tangan Imbasari who married Raden Singabangsa, Nyi Raden Tanganjiyah, who married Lebe Warta, and Nyi Tangan Koncer who married Ki Nurman from Batuwangi.

Nyi Tangan Imbasari had one son and one daughter: Ki Mas Wangsakusumah and Nyi Mas Panjang Jiwa.

Nyi Tanganjiyah had five sons and one daughter: these were Abdul Arif, Abdul Rosid, Panembahan Haji Abdul Muhyi, Nyai Chatib Muwahid, Tuan Haji Abdul Kohir and Abdul Halek.

Tangan Koncer had two daughters; these were Bibi Yaqin and Bibi Jakanta. Kiai Lebe Warta, the son of Entol Panengah had a brother called Ki Wanta, the father of Kersajati.

Entol Panengah was the son of Serepen Nebol. Serepen Nebol was the son of Mudik Cikawung Ading. Mudik Cikawung Ading was the son of Kuda Lanjar. Kuda Lanjar was the son of Ratu Buhun. Ratu Buhun was the son of Galuh.

Ki Nurman from Batuwangi was the brother of Aki Boko, Aki Tindak, and Aki Munawar. Paman Jakanta’s son was Aki Wangun. Aki Wangun’s son was Aki Pangganan. The mother of Paman Jakanta was from Karang. She was the daughter of Ki Wana Baraja, the brother of Nini Madari, Nini Wiradinata, and Aki Ambu, the father of Aki Misin.

The mother of Kiai Lebe Warta was from Gusti. She was a friend of Aki Codong, Aki Subang, Aki Bolang, Aki Salam, and the mother of Kiai Haji Abdul Qahar Pandawa, Aki Pagon the son of Entol Panengah and the brother of Kiai Lebe Warta from a different mother. The father of Aki Salam was Entol Panengah and his mother was Kiai Haji Abdul Kohar Pandawa.

The End.

3 komentar:

 1. saya lagi mempelajari babad mataram

  http://www.adhytiawans.blogspot.com/

  BalasHapus
 2. matur nuwun Renaissance, semoga adhytiawans.blogspot nya kian mencerahkan Jagat Blogers yang peduli Sejarah Bangsanya.. Sukses selalu..

  BalasHapus
 3. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  BalasHapus